Author Archives: admin

Tổng hợp template cho ngành dịch vụ

Tổng hợp template cho ngành dịch vụ Nghề “làm dâu trăm họ” coi vậy chứ không phải vậy. Mức độ cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, từ khách hàng đến đối thủ đều tranh nhau vùi dập bạn. Nếu không có giải pháp để thay đổi đột phá thì sớm […]

Tổng hợp template cho ngành bán lẻ

Tổng hợp template cho ngành bán lẻ. Bán lẻ là ngành nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức nhất là bán lẻ trực tuyến. Đặc trưng của khách hàng ngành bán lẻ chính là nhu cầu dễ thay đổi bởi môi trường. Chẳng những khách hàng, mà còn đối thủ cạnh tranh cũng đang […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành thời trang

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành thời trang, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục vụ nhu cầu bám […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành mỹ phẩm

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành mỹ phẩm, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục vụ nhu cầu bám […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành giáo dục

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành giáo dục, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng của mỗi học viên từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành bán lẻ

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành bán lẻ, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục vụ nhu cầu bám […]

Kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành thời trang

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi với kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành thời trang Kịch bản dẫn dắt khách hàng theo hành trình khách hàng Xác định vòng đời khách hàng Phương pháp quản lý nhu cầu của khách hàng bằng TICKET và PHỄU Dự đoán hành động của khách […]

Kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành mỹ phẩm

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi với kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành mỹ phẩm Kịch bản dẫn dắt khách hàng theo hành trình khách hàng Xác định vòng đời khách hàng Phương pháp quản lý nhu cầu của khách hàng bằng TICKET và PHỄU Dự đoán hành động của khách […]

Kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành giáo dục

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, gây ấn tượng cho học viên với kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành giáo dục Kịch bản dẫn dắt khách hàng theo hành trình khách hàng Xác định vòng đời khách hàng Phương pháp quản lý nhu cầu của khách hàng bằng TICKET và PHỄU […]

Kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành bán lẻ

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi với kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành bán lẻ Kịch bản dẫn dắt khách hàng theo hành trình khách hàng Xác định vòng đời khách hàng Phương pháp quản lý nhu cầu của khách hàng bằng TICKET và PHỄU Dự đoán hành động của khách […]

Copyright 2020 © Hana.ai