Tạo chatbot mang dấu ấn cá nhân 

Không yêu cần kiến thức lập trình, HANA cung cấp cho bạn bộ công cụ với đầy đủ tính năng, giao diện trực quan, ngôn ngữ thân thiện với người Việt. Khám phá ngay!

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

Dashboard phân tích khách hàng

Thể hiện đầy đủ dữ liệu khách hàng, giúp nhà quản lý và nhân viên có thể nắm bắt được hành vi và phân tích xu hướng của khách hàng. Từ đó doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Trực quan hóa dữ liệu khách hàng

Tra cứu thông tin khách hàng một cách trực quan, đánh giá được mức độ tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng

Thể hiện dữ liệu đa dạng & hiệu quả

Thông tin khách hàng được thể hiện một cách trực quan, dễ quan sát và rõ ràng thông qua các dạng thức biểu đồ: biểu đồ cột, biểu đồ điểm,… và nhiều hơn thế nữa

Lọc và xuất dữ liệu với 1 cú click 

Lọc khách hàng thông minh theo từng trường dữ liệu. Cho phép xuất dữ liệu dạng bảng phục vụ cho báo cáo và lưu trữ thông tin khách hàng 

Bắt đầu ngay

Trải Nghiệm Miễn Phí

Cá nhân hóa từng khách hàng

Mỗi khách hàng tìm đến doanh nghiệp đều có câu chuyện riêng. Để bán được sản phẩm, chúng ta phải thấu hiểu và giải quyết được vấn đề của khách hàng. HANA có thể giúp bạn phân tích và chăm sóc cá nhân hóa hàng loạt khách hàng 1:1