TĂNG DOANH THU, GIẢM CHI PHÍ VỚI CHATBOT HANA

Chăm sóc, bám đuổi và nuôi dưỡng khách hàng – tăng tỷ lệ chuyển đổi – tăng doanh thu

Trải Nghiệm Miễn Phí
  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

Tối ưu hóa quy trình Bán hàng với Vòng đời khách hàng

Vòng đời khách hàng giúp phân loại được các tệp khách hàng theo từng giai đoạn, dễ dàng tiếp cận khách hàng theo đúng trạng thái vòng đời

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

Quy trình tiếp nhận khách hàng mục tiêu

———

Đúng người – đúng thời điểm – đúng mục tiêu

Nắm bắt đúng nhu cầu khách hàng – bán hàng đúng thời điểm – tăng tỷ lệ chuyển đổi

Hệ thống lưu trữ thông tin, nắm bắt nhu cầu và phân loại khách hàng giúp doanh nghiệp dễ dàng thúc đẩy doanh thu nhờ up-sale, cross-sale

 

Tăng doanh thu hiệu quá trong thời đại 4.0

Thời đại 4.0, có hơn 50% người dùng chuyển hướng mua hàng online. Đây chính là kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay. Với tỉ lệ mở tin lên đến 90%

NHÂN ĐÔI TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÙNG HANA CHATBOT

5K

Doanh Nghiệp

17K

Chatbot Hoạt Động

10M

Tin Nhắn Được Xử Lý Mỗi Ngày

Họ đã đi cùng Hana - còn bạn thì sao?