Mở rộng cổng giao tiếp với khách hàng

Tạo ấn tượng với khách hàng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Dễ dàng triển khai các chiến lược tiếp thị đến khách hàng

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

Quản lý tương tác trên mạng xã hội

Quản lý thông tin và nhu cầu của khách hàng, phân nhóm khách hàng hiệu quả. Xây dựng quy trình tương tác với khách hàng một cách thông minh để phát hiện điểm thất thoát của doanh nghiệp

Dashboard hiển thị thông số chuyên nghiệp

Cung cấp góc nhìn toàn diện về khách hàng bao gồm những thông tin cơ bản trên mạng xã hội và những thông tin thu thập mới của từng khách hàng. Các trường dữ liệu khách hàng được sắp xếp theo cách thông minh và trưc quan nhất, thuận tiện cho công tác quản lý

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

Hỗ trợ quy trình bán hàng

Tối ưu đồng thời tự động hóa quy trình bán hàng, nhận biết tất cả yêu cầu từ khách hàng thông qua chatbot. Phân loại, xử lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả để tăng khả năng chốt đơn

Chăm sóc khách hàng sau mua

Nuôi dưỡng, chăm sóc khách hàng thường xuyên và tự động bằng các kịch bản có sẵn để tăng tỷ lệ khách hàng mua lại. Tiết kiệm thời gian chăm sóc khách hàng mà vẫn tăng đều tỷ lệ chuyển đổi