Cuộc chat thú vị hơn với các button

Thu hút và dẫn dắt khách hàng đi vào luồng tư vấn – chốt deal. Giao diện cuộc chat thú vị với nhiều dạng button và nhiều hình thức khác

Thử miễn phí

Thử nghiệm ngay chatbot kinh doanh

Trải Nghiệm Miễn Phí

Tặng chatbot template

Phát triển chatbot cho riêng bạn với kho Template sẵn có

NHÂN ĐÔI TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÙNG HANA CHATBOT

5K

Doanh Nghiệp

17K

Chatbot Hoạt Động

10M

Tin Nhắn Được Xử Lý Mỗi Ngày

Họ đã đi cùng Hana - còn bạn thì sao?