Phần mềm POS

Tạo đơn hàng ngay trên giao diện cuộc chat, tăng tương tác và thu hút khách hàng

Dùng thử miễn phí

Thử ngay

Phầm mền ERP

Tích hợp ngay với phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ quy trình bán hàng, tăng đột phá doanh thu

Dùng thử miễn phí

Phần mềm CRM

Tích hợp 2 chiều với phần mềm quản trị quan hệ khách hàng. Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng đầy đủ, tổng quan và chăm sóc cá nhân hóa từng khách hàng

Dùng thử miễn phí

Bắt đầu tạo chatbot miễn phí ngay hôm nay!

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

NHÂN ĐÔI TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÙNG HANA CHATBOT

5K

Doanh Nghiệp

17K

Chatbot Hoạt Động

10M

Tin Nhắn Được Xử Lý Mỗi Ngày

Họ đã đi cùng Hana - còn bạn thì sao?