Phầm mềm ERP

Tích hợp ngay với phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp giúp doanh nghiệp. Thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu từ hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ quy trình bán hàng, tăng đột phá doanh thu.

Dùng thử miễn phí

Phần mềm CRM

Tích hợp 2 chiều với phần mềm quản trị quan hệ khách hàng. Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng đầy đủ, tổng quan và chăm sóc cá nhân hóa từng khách hàng.

Dùng thử miễn phí

Bắt đầu tạo chatbot miễn phí ngay hôm nay!

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập