Thuận tiện cho việc theo dõi và xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng, yêu cầu của khách hàng. Quản lý quá trình chăm sóc và bán hàng một cách tự động hóa. Hỗ trợ quy trình bán hàng

Thử miễn phí

Thử kinh doanh ngay với chatbot !

Trải Nghiệm Miễn Phí

NHÂN ĐÔI TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÙNG HANA CHATBOT

5K

Doanh Nghiệp

17K

Chatbot Hoạt Động

10M

Tin Nhắn Được Xử Lý Mỗi Ngày

Họ đã đi cùng Hana - còn bạn thì sao?