Danh Mục: Templates theo ngành nghề

Tổng hợp template cho ngành dịch vụ

Tổng hợp template cho ngành dịch vụ Nghề “làm dâu trăm họ” coi vậy chứ không phải vậy. Mức độ cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, từ khách hàng đến đối thủ đều tranh nhau vùi dập bạn. Nếu không có giải pháp để thay đổi đột phá thì sớm […]

Tổng hợp template cho ngành bán lẻ

Tổng hợp template cho ngành bán lẻ. Bán lẻ là ngành nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức nhất là bán lẻ trực tuyến. Đặc trưng của khách hàng ngành bán lẻ chính là nhu cầu dễ thay đổi bởi môi trường. Chẳng những khách hàng, mà còn đối thủ cạnh tranh cũng đang […]

Copyright 2020 © Hana.ai