Danh Mục: Sale templates

Kịch bản bán hàng dành cho ngành thời trang

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành thời trang, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục vụ nhu cầu bám […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành mỹ phẩm

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành mỹ phẩm, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục vụ nhu cầu bám […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành giáo dục

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành giáo dục, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng của mỗi học viên từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục […]

Kịch bản bán hàng dành cho ngành bán lẻ

Đột phá gấp 3 doanh số với kịch bản bán hàng dành cho ngành bán lẻ, bạn đã sẵn sàng? Cung cấp góc nhìn tổng quan về hành trình khách hàng từ lúc vào kịch bản đến khi kết thúc Xác định điểm phân loại vòng đời khách hàng để phục vụ nhu cầu bám […]

Copyright 2020 © Hana.ai