Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, gây ấn tượng cho học viên với kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành giáo dục

Kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành giáo dục

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, gây ấn tượng cho học viên với kịch bản chăm sóc khách hàng dành cho ngành giáo dục

  • Kịch bản dẫn dắt khách hàng theo hành trình khách hàng
  • Xác định vòng đời khách hàng
  • Phương pháp quản lý nhu cầu của khách hàng bằng TICKETPHỄU
  • Dự đoán hành động của khách hàng để đưa ra các quyết định phù hợp.

TẢI TEMPLATE TẠI ĐÂY

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm mẫu FAQsmẫu tin nhắn theo thẻ tag Facebook Messager cho ngành giáo dục.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Copyright 2020 © Hana.ai