Kịch bản hứng quảng cáo dành cho ngành giáo dục

Cá nhân hóa kịch bản chăm sóc học viên, tăng tỷ lệ chuyển đổi với:

  • Kịch bản tư vấn khi khách hàng đi vào luồng quảng cáo
  • Cách thức đo lường số lượng khách hàng quan tâm sản phẩm đang quảng cáo và các sản phẩm khác
  • Phân loại vòng đời khách hàng
  • Xác định thời điểm up-sale/cross-sale

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm CÁC TEMPLATE THEO NGÀNH NGHỀ KHÁC do Hana tổng hợp.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Copyright 2020 © Hana.ai