Phiên bản 1.0

CHATBOT CHO DOANH NGHIỆP THẾ HỆ ĐẦU TIÊN 

Chúng tôi cho ra mắt phiên bản chatbot đầu tiên cho doanh nghiệp với các tính năng phục vụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh: 

Tính năng Livechat

Theo dõi toàn bộ comment và inbox của khách hàng từ Fanpage Facebook cũng như Website 

Công cụ Chatbot

  • Đào tạo trả lời inbox tự động theo từ khóa 
  • Xây dựng khối nội dung trả lời đa dạng (Block, Bộ sưu tập, Trả lời nhanh,..)
  • Đào tạo trả lời comment tự động 
  • Đào tạo gửi inbox cho khách hàng comment 

Hàng loạt chuỗi hành động mới cập nhật

Bổ sung các hành động phục vụ nhu cầu lên đơn tự động, thu thập thông tin đơn hàng,…kết hợp với kịch bản tư vấn.

Phiên bản 1.1

Chatbot quản lý đơn hàng 

Lần cập nhật mới này, chúng tôi đem đến cho quý doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến bộ tính năng phù hợp để lên đơn hàng tự động 

Quản lý danh sách đơn nháp 

Theo dõi đơn hàng do chatbot tạo ra sau khi thu thập thông tin/nhu cầu từ phía khách hàng

Phiên bản 1.0

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Tính năng 1.0.1

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Tính năng 1.0

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Phiên bản 2.0

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Tính năng 1.0.2

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Phiên bản 2.0

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Tính năng 1.0.2

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.

Phiên bản 2.0

A smarter start page

With built-in features that help you browse safely and privately, now Safari helps you get to the sites you want even faster. The new start page shows Siri Suggestions — including your bookmarks, Reading List, iCloud tabs, and even links that were sent to you in Messages. Open a new tab to get started.