Kịch bản chatbot hỗ trợ Bán hàng

Nâng cao hiệu suất chốt đơn và bán hàng lại cho khách hàng cũ một cách dễ dàng 

Hỗ trợ thúc đẩy doanh số

Kịch bản bám đuổi khách hàng 

Tăng hiệu quả chốt đơn đối với khách hàng mới lên đến 68%. Chăm sóc ngược lại tệp khách hàng cũ hiệu quả để resell, crosssell

Khám phá ngay

Ứng dụng kịch bản mẫu này bằng cách nào?

Đăng ký sử dụng ngay hôm nay và để đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ bạn! 

Đăng ký ngay