Giải pháp chatbot ứng dụng công nghệ AI & NLP giúp tự động hoá quy trình marketing - bán hàng - chăm sóc khách hàng

Chính sách đổi trả

1. Đối với khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ
- Thời gian huỷ dịch vụ sẽ tính vào đầu tháng kế tiếp sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng.
- Phí dịch vụ: sẽ được hoàn lại phần tiền của những tháng còn lại trong gói dịch vụ đã đăng kí. Thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu huỷ của khách hàng.

Chẳng hạn như:
Khách hàng yêu cầu huỷ gói dịch vụ vào ngày 10/11/2018
Thời gian kết thúc gói dịch vụ là 31/12/2018
- Phí dịch vụ là phần tiền của tháng 12. Chúng tôi sẽ hoàn tiền trước ngày 10/12/2018

2. Đối với khách hàng nâng cấp gói dịch vụ
- Thời gian bắt đầu gói nâng cấp: sau ngày yêu cầu nâng cấp gói dịch vụ
- Phí dịch vụ: Giá gói nâng cấp (6 tháng hoặc 12 tháng) cộng với khoảng chênh lệch của gói nâng cấp so với gói cũ (gói thấp hơn).


Chẳng hạn như:
Khách hàng yêu cầu nâng cấp gói dịch vụ vào ngày 10/11/2018
Thời gian kết thúc gói dịch vụ cũ là 31/12/2018

- Thời gian bắt đầu gói dịch vụ mới là ngày 11/11/2018
- Phí dịch vụ là tổng tiền của 20 ngày tháng 11 và tháng 12/2018. Thời gian thanh toán 30 ngày kể từ ngày nâng cấp.

3. Đối với khách hàng giảm gói dịch vụ
- Thời gian được tính từ đầu tháng sau tháng yêu cầu giảm gói dịch vụ
- Phí dịch vụ: Chúng tôi sẽ tăng thêm thời gian sử dụng gói dịch vụ thấp hơn, tương ứng với khoảng chênh lệch giữa gói cũ và gói mới.

Chẳng hạn như:
Khách hàng yêu cầu giảm gói dịch vụ vào ngày 10/11/2018
Thời gian kết thúc gói dịch vụ cũ là 31/12/2018

- Thời gian bắt đầu gói dịch vụ mới tính từ đầu tháng 12/2018
- Chúng tôi sẽ tăng thời gian sử dụng gói mới tương đương với khoảng chênh lệch của gói cũ và mới.