Kịch bản chatbot cho Marketing

Ứng dụng hiệu quả các kịch bản chatbot nhằm nâng cao hiệu suất Marketing Inbound/Outbound 

Nâng cao hiệu suất Marketing cho doanh nghiệp

Kịch bản nuôi dưỡng thông minh 

Khách hàng sẽ được chăm sóc cá nhân hóa 1:1 hàng loạt mà không mang tâm lý bị bám đuổi 

  • Miễn phí dùng thử 15 ngày
  • Không giới hạn user đăng nhập

Ứng dụng kịch bản mẫu này bằng cách nào? 

Đăng ký sử dụng ngay hôm nay và để đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ bạn! 

Đăng ký ngay

NHÂN ĐÔI TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÙNG HANA CHATBOT

5K

Doanh Nghiệp

17K

Chatbot Hoạt Động

10M

Tin Nhắn Được Xử Lý Mỗi Ngày

Họ đã đi cùng Hana - còn bạn thì sao?